Bing-Zhi Li
Dr. Bing-Zhi Li
Engineering Field
Bioengineering
Professor, Tianjin University
Tianjin, China
Symposium Year(s)